* MediaWiki [#qb2a193c]

Wikipediaのために作成されたWiki実装の一つ。PHP + MySQLで動作する。Wikipediaのための機能がそのまま特徴となっている。


- MediaWiki Development
-- http://wikipedia.sourceforge.net/
-- http://sourceforge.net/projects/wikipedia/トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: PukiWiki Development Team

PukiWiki 1.5.4+ © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 5.6.40-0+deb8u12. HTML convert time: 0.075 sec.

OSDN